ไทยญี่ปุ่นดินแดง สนามฟุตบอลศูนย์เยาวชนของขวัญและอนุสรณ์แทนใจจากญี่ปุ่น

ไทยญี่ปุ่นดินแดง สนามฟุตบอลศูนย์เยาวชนของขวัญและอนุสรณ์แทนใจจากญี่ปุ่น

      สนาม ไทยญี่ปุ่นดินแดง ถือเป็น สนามฟุตบอล สนามกีฬาและเป็นศูนย์เยาวชนที่มีชื่อเสียงอีกแห่งในกรุงเทพมหานคร ซึ่งถือเป็นของขวัญแทนใจจากประเทศญี่ปุ่นที่ต้องการสร้างให้กับประเทศไทย และได้ถูกพัฒนาให้สามารถใช้เป็นสนามกีฬาและศูนย์เยาวชนไทยญี่ปุ่นดินแดงได้อย่างในปัจจุบันนี้ ทำไมสนามกีฬาแห่งนี้จึงได้ถูกพัฒนามาเป็นสถานที่จัดการแข่งขันกีฬา และเป็นพื้นที่สำหรับศูนย์เยาวชนที่มีชื่อเสียงและลงตัวอย่างนั้น ไปดูประวัติน่าสนใจกันได้ในบทความนี้

อนุสรณ์แทนใจจากญี่ปุ่นสู่อนุสรณ์ถาวรวัตถุ สนามฟุตบอล ไทยญี่ปุ่นดินแดง

      สนามฟุตบอล และสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดง เป็นสถานที่ที่ใช้แทนความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับญี่ปุ่น ที่มีมาอย่างยาวนานได้อย่างดี เนื่องจากเป็นถาวรวัตถุและอนุสรณ์สถานที่ประเทศญี่ปุ่น สร้างเพื่อเป็นของขวัญให้กับประเทศไทย เนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยมีการฉลองครอบรอบ 200 ปีแห่งการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งรัฐบาลในสมัยพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ ได้พิจารณาการก่อสร้างจากหลายๆ โครงการที่มีผู้เสนอเข้ามา แต่สุดท้ายโครงการสนามกีฬาและศูนย์เยาวชนได้เป็นโครงการที่เข้าตาของรัฐบาล จากนั้นจึงได้เสนอโครงการไปยังประเทศญี่ปุ่น ซึ่งทางญี่ปุ่นก็เห็นด้วยกับโครงการนี้เนกัน และมีการลงนามสัญญาข้อตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2522 โดยแม่งานของการก่อสร้างครั้งนั้น คือสำนักสวัสดิการสังคม กรุงเทพมหานคร อีกทั้งมีคณะกรรมการในการดำเนินการและพิจารณาสถานที่ก่อสร้างจำนวน 14 คน มีหน้าพิจารณาสถานที่และการก่อสร้าง สุดท้ายจึงมีมติให้สร้างในเนื้อที่ 73 ไร่ ในพื้นที่สนามกีฬาดินแดงซึ่งเดิมมีสนามกีฬาเวสน์อยู่แล้ว ออกแบบและก่อสร้างโดยบริษัทของญี่ปุ่นชื่อบริษัทโอบายาชิ งูมิ จำกัด สนามกีฬา ไทยญี่ปุ่นดินแดง ได้รับมอบงานแล้วเสร็จจากประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2524

สนามฟุตบอล ไทยญี่ปุ่นดินแดงกับภารกิจด้านกีฬาควบคู่ศูนย์เยาวชน

      สนาม ไทยญี่ปุ่นดินแดง ประกอบด้วยพื้นที่ใช้สอยและอาคารต่างๆ ซึ่งล้วนเป็นประโยน์ต่อผู้ที่มีโอกาสได้เข้าไปใช้บริการทั้งสิ้น ทั้งสนามกีฬากลางแจ้ง เช่น สนามฟุตบอล ที่ใช้ในการฝึกซ้อมฟุตบอล 2 สนาม สนามบาสเกตบอล 1 สนาม สนามตะกร้อ 1 สนาม เป็นต้น อีกทั้งมีศูนย์เยาวชนที่มีเวทีกลางแจ้งสามารถรองรับคนได้ถึง 500 คน ห้องฉายภาพยนตร์รองรับคนได้ถึง 200 คน รวมถึงมีอาคารกีฬาเวสน์ ซึ่งสามารถใช้งานเอนกประสงค์อีกจำนวน 2 หลัง โดยหลังที่ 1 อัฒจันทร์สามารถจุคนได้ถึง 3,800 คน หลังที่ 2 จุคนได้ 1,300 คน นอกจากนั้นยังมีสนามกีฬาในร่มทั้งสระว่ายน้ำ สนามเทนนิสและสนามสควอช หรือใครสนใจกีฬาประเภทลู่และลานสนาม ไทยญี่ปุ่นดินแดง ก็มีให้บริการเช่นกัน

      สนามฟุตบอล และสนามกีฬาที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ที่มีส่วนในการพัฒนาร่างกายและจิตใจของคนกรุงเทพและผู้ที่ได้มีโอกาสมาใช้บริการทุกคน คงหนีไม่พ้นสนามไทยญี่ปุ่นดินแดงแห่งนี้ และถือเป็นอนุสรณ์สถานถาวรวัตถุระหว่างไทยกับญี่ปุ่น ที่ช่วยสร้างประโยชน์ให้กับนกรุงเทพและประเทศไทยมาอย่างยาวนานอีกด้วย 

 

 

คาสิโนออนไลน์ฝากถอนไม่มีขั้นต่ํา